طراحی سایت
دوشنبه 23 فروردين 1400.

SARMA SAZ  ENGINEERING  GROUP           

گروه مهندسی سرماساز

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال

پروژه های اجرا

پروژه های اجرا (3)

چهارشنبه, 20 آذر 1398 ساعت 12:32

پلانتاریوم تهران (گنبد مینا)

نوشته شده توسط

پلانتاریوم تهران (گنبد مینا)


محل پروژه :  تهران
کارفرما : شرکت نوسازی عباس آباد– -
موسسه شهید رجایی
طراحی – نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی و 
 تاسیسات الکتریکی

یکشنبه, 30 اسفند 780 ساعت 14:04

پل طبیعت تهران

نوشته شده توسط

پل طبیعت تهران


محل پروژه :  تهران
کارفرما : شرکت نوسازی عباس آباد -
 – موسسه شهید رجایی
طراحی و اجرای 
 تاسیسات مکانیکی

یکشنبه, 30 اسفند 780 ساعت 14:04

ساختمان اداری مطهری

نوشته شده توسط

ساختمان اداری مطهری


محل پروژه : خیابان مطهری سعادت آباد
متراژ پروژه : 15000 متر مربع
کارفرما : موسسه فرشتگان- آقای امانی
طراحی ، نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی و
 تاسیسات الکتریکی