دسته: Uncategorised
منتشر شده در شنبه, 08 تیر 1398 00:19
نوشته شده توسط Super User
بازدید: 363

 

کارفرمایان گروه سرما ساز
• همکاری با مهندسین مشاور کلانشهر(جناب آقای مهندس مظفری) از سال 92 تا 97 .
• همکاری با مهندسین مشاور هوبا دیزاین(جناب آقای مهندس بالازاده) از سال 94 تا کنون .
• همکاری با گروه معماری لوتوس(جناب آقای مهندس رستمیان) از سال 93 تا کنون.
• همکاری با مهندسین مشاور مهراز گستر فردا(جناب آقای مهندس هاشمی) از سال 93 تا 97 .
• همکاری با گروه معماری ارش بعد چهارم فضا(جناب آقای مهندس شرافتی) از سال 94 تا 96 .
• همکاری با مهندسین مشاور برسو نشان(جناب آقای مهندس شروین حسینی) از سال 96 تا کنون.
• همکاری با استودیو معماری تغییر (جناب آقای مهندس محمد خاوریان) از سال 96تا کنون.
• همکاری با دفتر معماری بهزاد اتابکی و همکاران از سال 97تا کنون .
• همکاری با دفتر معماری مهندس فیروز فیروز از سال 97 تا کنون.
• همکاری با دفتر معماری پوست سوم (جناب آقای مهندس امیر قاسم پور) از سال 97 تا کنون.
• همکاری با گروه معماری اردیبهشت (جناب آقای مهندس رستمی زاده) سال 95 .
• همکاری با گروه معماری کارند(جناب آقای مهندس شریعتی) از سال 94 تا 95 .
• همکاری با گروه معماری مدام(جناب آقای مهندس ظاهری) از سال 95 تا 97.
• همکاری با مهندسین مشاور شیب راه (جناب آقای مهندس علیزاده) از سال 90 تا 95.
• همکاری با مهندسین مشاور کوشا پایدار (جناب آقای مهندس ساداتی) از سال 93 تا 97.
• همکاری با مهندسین مشاور چاروک نقش(جناب آقای مهندس جواهرپور) از سال 93 تا کنون .
• همکاری با مهندسین مشاور خشت اول بنیان پایدار(جناب آقای مهندس اسکندری)از سال 95 تا کنون
• همکاری با شرکت ساختمانی گومه(جناب آقای مهندس سده زاده) از سال 94 تا کنون.
• همکاری با شرکت ساختمانی آنیل(جناب آقای مهندس حنیفی) از سال 94 تا 97.
• همکاری با گروه معماری آرچین(جناب آقای مهندس نامداری) از سال 96تا کنون .
• همکاری با دکتر سوران شنگه پور از سال 93 تا 96.
• همکاری با مهندس اکبردبستانی از سال 96تا کنون.
• همکاری با مهندس عقیل بهرا از سال 94تا کنون.
• همکاری با دفتر معماری مهندس کوروش رفیعی از سال 98.
• همکاری با مهندس موسی عزیزی از سال 98 .
• همکاری با مهندس امیر عباس ابوطالبی از سال 98