طراحی سایت
شنبه 9 اسفند 1399.

SARMA SAZ  ENGINEERING  GROUP           

گروه مهندسی سرماساز

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال

Filter by Tag
آذر 20, 1398

پلانتاریوم تهران (گنبد مینا)


محل پروژه :  تهران
کارفرما : شرکت نوسازی عباس آباد– -
موسسه شهید رجایی
طراحی – نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی و 
 تاسیسات الکتریکی

اسفند 30, 780

ساختمان اداری مطهری


محل پروژه : خیابان مطهری سعادت آباد
متراژ پروژه : 15000 متر مربع
کارفرما : موسسه فرشتگان- آقای امانی
طراحی ، نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکی و
 تاسیسات الکتریکی

اسفند 30, 780

پل طبیعت تهران


محل پروژه :  تهران
کارفرما : شرکت نوسازی عباس آباد -
 – موسسه شهید رجایی
طراحی و اجرای 
 تاسیسات مکانیکی