طراحی سایت
شنبه 9 اسفند 1399.

SARMA SAZ  ENGINEERING  GROUP           

گروه مهندسی سرماساز

طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال

 

پس از چند سال همکـاری مستقیـم با مهندسیـن مشـاور و شرکـت های پیمانکار معتبر و کسـب تجـربیات مفید ، با هـدف شرکت در توسعه و عمران کشور تصـمیم به تشکیل مجموعه ای

پیشرو درجهت ارائه خـدمات فنی و مهنـدسی در زمینه طراحی ، مشاوره ، نظارت و مدیریت بر اجرای تاسیسات الکتریکال و مکانیکال پروژه های اداری ،تجاری ، مسکونی ، درمانی ، تفریحی ،

آموزشی و صنعتی گرفته شد که در سال 1389گروه سرمـاسـازتشکیل و فعالیت خود را با تکیـه بر تجـارب تخصصـی کارشناسـان و همکاران مجرب وکارآزموده آغاز نمود .

 ايمان  ايل بيگي
سوابق تحصيلي:
ليسانس : مهندسي مکانيک – گرايش تاسيسات حرارتي و برودتي              
فوق ليسانس: مهندسي عمران- محیط زیست گرايش آب و فاضلاب

ایمان ایل بیگی

 

 علی محرمی
سوابق تحصيلي:
ليسانس : مهندسي مکانيک– گرايش تاسيسات حرارتي و برودتي              

علی محرمی

                                                                            

علی مردانی
سوابق تحصیلی:
ليسانس : مهندسی برق گرایش ابزار دقیق                                                          

علی مردانی

 

امیر حسن سلامت
سوابق تحصیلی:
ليسانس : مهندسی برق گرایش قدرت                                                                   

                                                                            

امیر حسن سلامت